Saturday, August 6, 2011

Part 7D – SOUNDS OF er, ir, ur - Schwa + r,murmur diphthong, Bab 7D – Bunyi er, ir, ur, Schwa + r, diftong


Sounds of er, ir, urGabungan kumpulan huruf-huruf ‘er’, ‘ir’ dan ‘ur’ menghasilkan bunyi yang sama ia itu bunyi schwa + r

Huruf r akan kedengaran lantang (peranan Bossy r) manakala bunyi schwa lebih cepat dan pada kelantangan yang lebih rendah daripada suku kata tertekan (unstressed).


Gabungan kumpulan huruf-huruf ‘er’, ‘ir’, ‘ur’ juga adalah dari golongan diftong (murmur diphthong er = ir = ur). Masih juga kedengaran gabungan dua bunyi.


Cuba sebut perkataan ‘fern’, ‘fir’ dan ‘fur’ –  ketiga-tiga perkataan ini mengguna bunyi schwa yang sama. Berhati-hati semasa cuba mengeja perkataan dari kumpulan ini, bunyi sama, huruf vokal dan maksud tidak sama. Di bawah ini adalah beberapa contoh perkataan yang mengguna diftong er, ir dan ur (er, ir and ur wordlist);

  er as in ferns


alert        clerk        clergy      divert      fern
germ      her           herb         insert       jerk
nerve      percent  perfect    perk        perm
prefer     serve       stern         term       verb
verge     verse       herd         merge


     ir as in fir tree
birth         chirp        circle       circus      dirt           fir             firm           first           flirt           pencil      shirt           sir             smirk        squirt       stir             third         skirt          stir            twirl           whir


ur as in cat’s fur    

blurt        burger    burn        burp        burst       blur         church    churn
curb       curfew    curve      curd
curl        curse       fur           gurgle
hurl        hurdle     hurt          incur
lurch      lurk          murder    murmur nurse     occur      purple     purr
purse     surf          turtle        turn   


PERHATIAN;

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkataan yang tidak mengikuti garis panduan seperti di atas. Ada kalanya ur berada diawal perkataan dan 'u' mengguna bunyi panjang ū (kira-kira 60 perkataan seperti uranium, Uranus, uremia, dll.)


Adakalanya juga schwa juga diguna dalam suku kata dengan gabungan a + r  seperti yang terdapat dalam perkataan-perkataan dollər, polər, grammər, collər.


Terdapat beberapa perkataan yang diberi tekanan (stressed) yang mengguna bunyi schwa seperti; word, world, work, perfect, jury, sure surprise, girl, bird dan lain-lain.


Selamat Mencuba


RENUNGAN BERSAMA
BIRD PARK


Taman Burung Kuala Lumpur dikatakan sebuah taman burung yang terbesar di rantau Asia Tenggara dengan merangkumi kawasan lembah menghijau seluas 3.2 hektar. Terdapat lebih kurang 2000 ekor burung dari berbagai spesis berterbangan bebas di dalam suasana taman hampir semula jadi - burung Enggang, bangau, ranggung, nuri, serindit, kuang, kakaktua, punai, merpati, ruak-ruak dan langling, itik-itik dan flamingo mendiami taman burung ini.

Wednesday, August 3, 2011

Schwa, third vowels sound, stressed unstressed sounds, bunyi schwa, bunyi vokal tunggal ketiga


Part 7C – Schwa
Bab 7C – Bunyi Schwa

SCHWA (Ə)
Selain bunyi-bunyi pendek (short sounds) dan bunyi-bunyi panjang (long sounds), huruf-huruf vokal  tunggal mempunyai bunyi ketiga iaitu bunyi schwa, dilambangkan oleh huruf vokal e terbalik. 


Kita boleh lihat perbezaan antara ketiga jenis bunyi-bunyi vokal tunggal ini seperti contoh di bawah;Vokal/     Bunyi                 Bunyi                   Bunyi
huruf     Pendek           Panjang          Schwa/contoh
 a           “ăpple”           “āpe”              “ə - stomach
e            “ĕlephant”     “ēve                “ə” - dozen
i              “ĭnk”               “f īve                “ə”- cousin
o            “ŏrange”        “rōpe              “ə” - condition
u             “ŭmbrella”    “cūte               “ə” -  campus
y                                     ē atau ī           “ə” -  syringe.


Apa itu bunyi SCHWA (Ə)? Sini.
 
Perkataan schwa berasal dari perkataan Hebrew shva yang bermaksud kekosongan atau vokal tidak bunyi. 

Bunyi schwa (ə) bunyi seperti vokal pendek ŭ tetapi ianya dilafazkan dengan nada tekanan lebih lembut yang meluncur dengan pantas.  Bunyi vokal pendek ŭ sentiasa mempunyai tekanan yang kuat (ŭ - stressed) tetapi schwa (ə) sentiasa mempunyai tekanan yang lemah (ə - unstressed).
 

Tekanan (stress) merupakan ciri lemah atau kerasnya suara penyebutan sesuatu suku kata. Biasanya berlaku pada suku kata dalam perkataan. Dalam bahasa Inggeris apabila dipakai tekanan pada suku kata ia akan menghasilkan bunyi vokal yang berbeza.


Bunyi schwa boleh diwakili oleh mana-mana vokal, a, e, i, o, u termasuk huruf y - semua vokal boleh digunakan untuk mengeja bunyi schwa. Jesteru itu bunyi schwa boleh membuat sesuatu perkataan sukar untuk dieja kerana tidak begitu jelas vokal yang mana satu yang membuat bunyi schwa tersebut, misalnya;

Huruf-huruf vokal mengguna bunyi schwa (ə)

   a           e            i             o            u
alike       bitten     cabin       apron     campus
along     dozen     cousin     bottom   circus
aloud     oven       habit       carrot     focus
oral        parcel     pupil       lemon     locus
away      sudden   solid       reason    fretful
vocal      taken      rabbit     seldom   sinfulSebilangan pendidik sistem Phonics berpendapat bahawa bunyi schwa perlu diajar dalam bahagian “Advance” kerana bunyi ini boleh mengelirukan. 


Apa pun, bunyi schwa penting kerana adalah satu bunyi yang paling kerap diguna dalam sebutan perkataan-perkataan harian bahasa Inggeris. Cuba sebut London, son dan Love? Bunyi disebut Lŭndən, sən dan Ləv ya! Kalau anda perhatikan, schwa ini seakan bunyi huruf vokal /e/ yang selalu diguna dalam sebutan perkataan-perkataan bahasa Malaysia seperti sebab, lembut, perut dan lain-lain.  


RENUNGAN: Vokal /e/ dalam bahasa Malaysia

Kita sedia maalum dalam bahasa Malaysia juga pembunyian huruf /e/ boleh mengelirukan para pengguna. Umpamanya perkataan S.. .E.. .M...A.. .K, sukar bagi kita hendak membunyikannya jika perkataan tersebut tidak disertakan dalam frasa atau ayat; S...E...M...A...K sebagai semak (e pepet) atau semak (e taling)? Sama juga seperti bunyi perkataan perang, sepak dan sebagainya.  Kedua-dua bunyi yang berbeza ini ditentukan oleh kehadiran huruf vokal e pepet dan e taling dalam perkataan itu.Apakah langkah yang perlu diambil supaya anak kita tidak keliru dengan bunyi-bunyi sebutan? - Pelbagaikan aktiviti untuk memperkenalkan perkataan-perkataan baru yang mengguna bunyi schwa;


 dengan mengadakan latihan menyebut perkataan-perkataan ini dengan cara latih tubi.

pembetulan kesilapan- dilakukan secara berperingkat-peringkat atau teguran spontan bila perlu diberi.

mengadakan perbincangan dalam bahasa Inggeris yang betul.

aktiviti mencari makna kata berdasarkan kamus dapat mengaitkan makna sesuatu kata dalam konteks yang berbeza.

adakan latihan bercerita dalam bahasa Inggeris sebagai asas pendedahan bahasa; menayangkan filem, video atau rakaman perbualan, cerita, lagu dan seumpamanya.


Selamat mencuba.

Thursday, July 7, 2011

Part 7B: Sound of ar - Bossy Rr / Bab 7B: Bunyi huruf ar – Bos Rr .
ar for Car


Bunyi gabungan ar adalah seperti bunyi ‘ar’ dalam perkataan ‘car’(ar for car). Bunyi huruf /a/ disini terdiri dari kumpulan bunyi lain, ianya tidak sama dengan bunyi pendek “a for apple” atau bunyi panjang “a for ape”. 


Bunyi huruf /a/ yang kedengaran dalam perkataan “car” seakan bunyi huruf /a/ dalam bahasa Malaysia yang diguna misalnya dalam perkataan arnab?.


Bunyi huruf /r/ menguasai (Bossy r) sebutan bunyi gabungan ini;  bunyi vokal a sekadar bisikan (murmur) mengeluncur ke bunyi huruf r yang kedengaran lebih lantang. (a~r)


Di bawah ini adalah senarai contoh beberapa perkataan yang mengandungi gabungan ar: (ar wordlist)
 


far    jar    scar    star    hard
yard    bark    dark    harm  
charm   harp  sharp  part
start   carve   starve   arch
march   large  barge army  
artist  barber carpet cartoon
darken    farmer    garden  
garlic      harvest    market  
partner   party        target  

Beberapa laman web seperti Starfall.com (link di bahagian kanan blog ini) termasuk banyak yang lain, mengeluarkan latihan (audio) bunyi gabungan huruf ar ini. 


Bahan bacaan menarik dalam bentuk cerita-cerita pendek yang dapat mengejapkan pemahaman mengenai bunyi ini boleh dilayari menerusi laman web Progressivephonics (link di bahagian kanan blog ini).


Selamat membaca.

Renungan Bersama;

Proton cars


Proton Holdings Berhad adalah pengeluar automotif terkemuka di Malaysia.  Proton Saga mula dilancarkan pada 9 Julai, 1985 oleh bekas Perdana Menteri, projek kereta national yang diilhamkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad

Selama 25 tahun dalam sektor automotif, PROTON telah mengeluarkan dua belas jenis model kereta Proton. Proton telah berjaya menjual lebih daripada 3 juta unit dan kereta-kereta Proton juga telah dieksport ke lebih daripada 25 buah negara.

Wednesday, July 6, 2011

Part 7A: Sound of r – Bossy r / Bab 7A: Bunyi huruf r – Bos r


Bunyi huruf r - Sound of r
r for rabbit


Bunyi huruf /r/ seperti bunyi Rr dalam perkataan ‘rabbit’ ( Rr for rabbit) adalah satu bunyi yang sangat menarik dan seharusnya disebut dengan jelas dan betul. Bunyi huruf /r/ juga adalah satunya bunyi yang paling sukar untuk dikuasai bagi mereka yang baru saja mula belajar bunyi-bunyi huruf.

Sebilangan pendidik anggap huruf ini sebagai “BOSSY Rr” kerana bila berdamping dengan huruf-huruf vokal, ia akan menukar bunyi-bunyi asal huruf vokal tersebut. Bunyi huruf /r/ kedengaran lebih lantang dan huruf vokal dibunyikan sekadar desiran (murmur) sahaja.

Bunyi huruf /r/ tidak menjadi masaalah kepada mereka yang mahir atau yang mengguna bahasa Malaysia sebagai bahasa ibunda. Ini adalah kerana bunyi ini sama dengan bunyi /r/ dalam bahasa Malaysia. 

Ada dari kalangan kita yang dilahirkan dengan bentuk bibir sumbing atau susunan gigi tidak rata. Ini termasuk juga mereka yang mempunyai kelemahan-kelemahan lain umpamanya mereka dari golongan ‘dyslexia’ atau ‘slow learners’ dan pelbagai masaalah lain. Sebilangan dari mereka ini mungkin akan mengalami kesukaran (pelat) untuk membunyikan huruf Rr dengan betul.

Apa jua masaalah yang ada pada diri, kita perlu usaha mencari aktiviti bersesuaian yang dapat membantu mereka mengatasi kelemahan masing-masing. 

Sebutan bunyi huruf Rr yang tidak betul akan memberi kesan keatas ejaan dan erti perkataan misalnya ‘fry’ (goreng) tersilap sebut ‘fly’ (terbang), ‘rice’ (nasi) tersilap bunyi ‘lice’ (kutu), ‘right’ (kanan/betul) disebut ‘light’ (cahaya/ringgan) dan sebagainya.

Sekiranya usaha secara formal tidak dapat memberi kesan, cuba guna sumber-sumber semulajadi bagi membantu; bunyi-bunyi yang kedengaran di sekeliling kita?. Di bawah ini adalah beberapa tips/aktiviti menarik yang harap akan dapat membantu anda:

A.  Demonstrasi video
1)    Video A - Rachel English Pronunciation (sini)

Sila beri perhatian dari segi bentuk mulut, posisi bibir dan gulungan lidah serta bagaimana bunyi ini perlu dikeluarkan.

2)    Video B -  Belajar dari bunyi-bunyi ayam (sini)

Tiap pagi ayam jantan lazimnya mesti berkokok, seolah mengarah tiap insan supaya bangun dari tidur? Memang ‘bossy’ ya? Sila perhatikan (bahagian leher) bagaimana ayam mengeluarkan bunyi. Adakah kedengaran seakan sebutan bunyi huruf /r/?

3)   Video C - Belajar dari bunyi-bunyi singa (sini)

Singa juga ialah sejenis haiwan liar yang sangat ditakuti manusia. Singa juga dikenali sebagai Raja atau Boss segala binatang dalam hutan. Apa agaknya reaksi kita bila terserempak dengan seekor singa?

Lihat bagaimana ianya menderam, berdengung mengeluarkan bunyi, apakan kedengaran seakan menyebut bunyi /r/?

4)   Video D – Belajar dari bunyi-bunyi kucing (sini)

Kucing oren cuba tunjuk kehebatan diri dia sebagai ‘boss’? Perhatikan getaran (vibration) serta gulungan bunyi yang dikeluarkan, juga kedengaran seakan menyebut bunyi huruf /r/?

Video-video di atas memang lucu tetapi dapat memberi kesan positif kepada mereka yang bermasaalah. Kanak-kanak lebih cepat menangkap bunyi-bunyi baru sekiranya dikatitkan dengan bunyi objek, binatang dan sebagainya yang mereka kenal dan gemari. Aktiviti begini menyeronokkan, dapat merangsang minda mereka untuk berfikir. 

Ajak anak-anak turut serta berlakon meniru bunyi-bunyi seperti haiwan dalam video ini? Kebiasaannya sesi pembelajaran bunyi huruf /r/ adalah yang paling meriah dalam kelas saya.B.  Lain-lain
1)  Anak-anak juga dapat memberi pendapat masing-masing; cara mudah mengikut pemahaman mereka sendiri? Sumbangan ini adalah dari seorang kanak-kanak berumur 5 tahun. 

Bunyi enjin kenderaan!   

Apabila berada di garisan permulaan perlumbaan kereta, bagaimana agaknya bunyi enjin? Brrrroom,  brrrroom, katanya! Bunyi /r/ begitu jelas dan lantang dibunyikan.

2)  Seorang murid yang berusia 36 tahun sejak kecil lagi tidak berjaya menguasai bunyi Rr. Tips-tips yang diberi di atas juga tidak memberi kesan. 

Saya minta dia sebut perkataan bahasa Malaysia ‘ERTI’- boleh pula! Tiada masaalah dan tepat sebutan dia?


 Ya, bunyi /r/ dalam perkataan ‘ERTI’ -  saya sarankan supaya tiap hari dia berlatih mengguna cermin, sebut berulang-kali perkataan ‘ERTI’,ERTI’,ERTI’!


Perhatikan pergerakan mulut, bibir dan lidah semasa menyebut perkataan ini. 

Hanya dalam tempoh masa satu minggu sahaja dia telah mengatasi kelemahan dan berjaya membunyikan huruf Rr dengan selesa dan tepat!

Mengajar anak-anak dari rumah dapat memberi ibubapa ruang dan kebebasan untuk meneroka dan mencuba cara-cara tersendiri dengan harapan dapat membantu anak belajar mengikut tahap penerimaan masing-masing.  

Kita sendiri yang lebih memahami kelemahan yang ada pada diri anak kita, oleh yang demikian berikhtiarlah mencari sumber-sumber yang dapat membantu mereka mengatasi kelemahan ini.


Selamat mencuba


Renungan bersama

Rubber Trees 

Malaysia pernah menjadi 
pengeluar getah asli terbesar di dunia sehingga tahun 90-an.
Kini, Malaysia adalah pengeluar ke-3 di belakang Thailand dan Indonesia. Ketiga-tiga negara ini mengeluarkan hampir 2/3 daripada pengeluaran getah dunia.