Tuesday, May 31, 2011

aw, au sounds – Diphthong - Slides / Bunyi aw, au – Diftong.


Bab 6A:  aw, au sounds – Diphthong / Slides
Part 6A:  Bunyi aw, au – Diftong.                 

 Diphthong ‘aw’ as in ‘hawk’

   Bunyi diftong hasil gabungan dua vokal aw serta gabungan vokal au adalah sama (sounds of aw = au).    Lihat contoh yang diberi dalam bab 6 sesi pengenalan diftong. Sebutan 'claws' mengguna bunyi aw sama seperti sebutan bunyi au dalam perkataan 'clause'. 
 


Kita belajar bunyi diftong ‘aw’ dan ‘au’ yang betul dan tepat menerusi video yang dikeluarkan oleh Rachel English Pronunciation. Perhatikan posisi, bentuk mulut, bibir, lidah dan dari mana asalnya bunyi ini dikeluarkan. Seterusnya kita adakan sedikit latihan mengguna slides. Harap ambil perhatian dengan bunyi (sama) dan juga ejaan perkataan-perkataan yang mempunyai bunyi diftong ‘aw’ dan ‘au’. Cari erti perkataan mengguna Kamus supaya mudah mengenalpasti gabungan vokal-vokal manakah yang perlu dipadankan untuk sesuatu perkataan, aw atau au;

Slides:  aw, au - Diphthong / Diftong  
Bagi kanak-kanak yang berumur di antara 4 tahun – 7 tahun, peraturan serta terma-terma seperti short sounds, digraf, magic e, two vowels team dan diftong mungkin tidak menarik perhatian mereka dan membosankan. 


Perbagaikan aktiviti.  Ajak mereka bincang untuk mendapat cara yang lebih senang mengikut rentak pemahaman dan imaginasi kreativiti mereka tersendiri. Misalnya burung gagak! Idea ini adalah sumbangan dari murid saya yang berumur 7 tahun. 

Kenapa pula dengan burung gagak?


Kedengaran bunyi yang dikeluarkan oleh burung gagak ialah ‘caw’, 'caw', 'caw' (crows ‘caw’). Kita sama-sama dengar bunyi melalui video ini.  Apa pendapat anda? Apakah bunyi dari burung gagak seakan bunyi diftong ‘aw’ dan ‘au’? Yang mana lebih berkesan kepada golongan ini, diftong atau gagak? Ya biasanya bila saya sebut saja burung gagak, secara otomatis mereka keluarkan bunyi diftong dengan cepat dan tepat!Dalam bahasa Malaysia juga terdapat diftong ‘au’ seperti dalam perkataan ‘aurat’, ‘saudara’ dan ‘harimau’, tetapi bunyi diftong ‘au’ dalam bahasa Malaysia tidak sama dengan bunyi diftong dalam bahasa Inggeris! 
RENUNGAN BERSAMA
Mengapa burung gagak disebutkan dalam Al Qur’an?
 Sini.

Tuesday, May 24, 2011

aw, au, ew, oo, oi, oy, ow, ou sounds - INTRODUCTION TO DIPHTHONGS / Bunyi-bunyi DIFTONG aw, au, ew, oo, oi, oy, ow, ou

Bab 6:    Bunyi-bunyi aw, au, ew, oo, oi, oy, ow, ou;  DIFTONG – PENGENALAN
Part 6:   aw, au, ew, oo, oi, oy, ow, ou sounds ;  DIPHTHONG – INTRODUCTION         oi (diphthong) as in coins

Diftong ialah gabungan dua bunyi vokal yang dilafazkan secara berterusan dalam satu hembusan nafas.  Bunyi diftong terhasil apabila bunyi satu vokal menggeluncur dengan cepatnya ke suatu vokal lain; dibunyikan serentak dalam satu suku kata. (Diphthongs - two adjacent vowels sounds connected in a continuous, gliding motion occurring within the same syllable). Perkataan diftong berasal dari bahasa Greek yang bermaksud dua bunyi.


Dengan kecekapan mengenalpasti bentuk dari mana datangnya kumpulan ini maka dapatlah kita membunyi dan mengeja perkataan-perkataan dengan betul lagi tepat.  Perlu beri perhatian kerana dalam bahasa Inggeris akan terdapat gandingan dua huruf berlainan dalam kumpulan diftong tetapi menghasilkan bunyi sama. Kita lihat beberapa contoh seperti dibawah ini;


DIPHTHONG/ DIFTONG
(please click below for respective topic)


(claws)              (clause)
(dew)               (zoo)
(boil)                (boy)
(cow)               (couch)Diftong adalah kumpulan bunyi yang agak mengelirukan   jesteru itu harap beri lebih tumpuan  dan perhatikan antara perbezaan-perbezaan yang akan terdapat dalam Standard English, British English dan American English.  Bunyi-bunyi diftong lain seperti  'ear' akan dihalusi dalam sesi beyond phonics yang akan datang.Sila layari laman web progressivephonics (bahagian kanan blog ini) untuk mendapat bahan-bahan bacaan melalui cerita-cerita pendek yang menarik yang akan dapat mengejapkan pemahaman bunyi-bunyi dalam kumpulan diftong ini.Selamat membaca.

Friday, May 20, 2011

y as in day and key, y as vowels - w as vowels (SLIDES) / Huruf y dan w sebagai vokal


BAB 5G  :  Huruf y dan w sebagai vokal.Apa agaknya bunyi huruf y dalam perkataan-perkataan seperti 'day', 'key' dan juga apakah bunyi huruf w dalam perkataan 'low' ? (y as in day and key, w as in low)? Saya tujukan soalan ini sebelum memulakan sesi ini kerana y dan w adalah huruf yang unik. Cuba teka? 


Huruf y dan w adalah dari kumpulan konsonan tetapi adakalanya mengambil sifat-sifat vokal. Sebelum ini kita juga telah belajar dalam bab 4ya sessi 27hb Disember 2010 (part 4ya 27th Dis 2010), yang huruf y apabila bergabung dengan konsonan di bahagian hujung sukakata atau perkataan, mengambil bunyi sebutan nama vokal /e/ dan vocal /i/.  Misalnya dalam perkataan fly ( ī ), sunny ( ē ) dan cycle ( ī )Kali ini kita lihat pula apa terjadi apabila huruf y dan w berganding dengan huruf-huruf vokal tertentu. Huruf y dan w akan mengambil sifat huruf-huruf vokal  lain mengikut garis panduan peraturan Two Vowels Team;  vokal pertama bunyi panjang (bunyi sebutan nama vokal tersebut) dan vokal kedua tidak berbunyi. Ini bermakna huruf y dan w tidak berbunyi! Senyap! 
 

y as vowels / w as vowels SLIDES
y dan w sebagai vokalSeperti biasa akan terdapat beberapa gabungan di atas yang tidak mengikut bunyi yang ditetapkan dalam garis panduan Two Vowels Team.    Topik-topik ini akan diperkenalkan dalam sesi akan datang di bawah tajuk-tajuk kumpulan bunyi lain seperti “diphthongs”, “w controlled vowels” dan “beyond Phonics”. Kita tinjau sedikit contoh perkataan-perkataan yang tidak seragam tersebut seperti yang terdapat dalam rajah di atas.
Jangan lupa, buka KAMUS! Cari erti perkataan yang terkandung dalam slides di atas. Dari sini anda akan mudah mengenalpasti bunyi yang betul bagi perkataan tertentu. Sekiranya masih ragu-ragu, sila layari laman web howjsay (bahagian kanan blog ini) bagi membantu anda.Selamat membaca.

Sunday, May 8, 2011

Sound of ue, ui & ew - Long sound u / Two Vowels Team - SLIDES - Vokal berganding / Digraf Vokal - Bunyi panjang u


BAB 5F  :  Bunyi ue, ui & ew / Vokal berganding / Digraf Vokal - Bunyi panjang u
Apa agaknya bunyi hasil gabungan huruf vokal u dengan huruf e dan i? Apakah juga akan mengguna bunyi panjang u / long u seperti gabungan dua vokal lain dalam Two Vowels Team? Ya, gabungan dua huruf vokal  ue dan ui juga mengikut peraturan Two Vowels Team; bunyi huruf panjang ū saja akan kedengaran (sebutan bunyi nama huruf) dan huruf vokal yang kedua tidak bunyi. Walaubagaimanapun, bunyi huruf panjang ū (Long sounds ū) mengguna dua jenis sebutan yang agak berbeza;Long u sounds/  Bunyi-bunyi  panjang u

  
1.            Sebutan bunyi nama huruf vokal Uu

Apabila huruf  u digabung dengan beberapa  huruf konsonan seperti B, C, F, H, M dan P,  (secara pantas) posisi mulut dan bibir serta sebutan didahului dengan bunyi  huruf konsonan y dan diikuti dengan bunyi ‘oo’;  (y) + oo. (“diphthong” –  dua bunyi).2.          Bunyi “oo”

 Kebiasaannya bagi huruf-huruf konsonan selain dari yang tersebut diatas, bunyi  ‘oo’ sahaja akan kedengaran (mengikut American English). Terdapat sedikit perbezaan sebutan diantara American dan British English contoh seperti dalam perkataan-perkataan “dew” dan “new”.


Telitikan bunyi  ‘oo’ yang disampaikan oleh Puan Rachel dalam laman web Rachel English.


     
Saya suka kaitkan bunyi dengan objek atau binatang, satu aktiviti yang berkesan bagi membantu kanak-kanak (4 tahun hingga 8 tahun) supaya senang ingat sesuatu bunyi baru. Ini adalah cara tidak formal tetapi sangat berkesan.Bunyi yang dikeluarkan oleh lembu dalam video di atas seakan bunyi gabungan  “m + oo”. Sekiranya dibuang huruf m akan kedengaran ‘oo’ sahaja ya?


      ew


Bunyi digraf gabungan huruf e dan w adalah dibawah tajuk “w contolled vowels” dan “diphthong” yang akan dijelaskan dalam sesi-sesi akan datang. Walaubagaimana pun, disini saya turunkan juga latihan bunyi gabungan huruf e dan w kerana ‘ew’ juga menghasilkan dua bunyi sama, iaitu y+oo dan oo.


ue, ui dan ew – Slides

Selamat membaca.PS:                      8th May 2011
             

Today we celebrate a very special day
"A VERY HAPPY MOTHERS DAY"

OUR MOTHERS...

The Most Wonderful Gift Allah Granted to us all...