Wednesday, January 19, 2011

Two Vowels team / Vowel Digraphs (Introduction) / Dua Vokal berganding / Digraf Vokal (Pengenalan)


PART 5tv1: Two Vowels team / Vowel Digraphs -  Introduction.
BAB  5tv1:  Dua Vokal berganding / Digraf Vokal - Pengenalan
Sifat digraf vokal sama seperti digraf konsonan; gabungan dua huruf kali ini huruf-huruf vokal yang menghasilkan hanya satu bunyi. DIGRAPH berasal dari perkataan ‘di’ yang bermaksud dua dan ‘graph’ ertinya huruf.

Digraf vokal juga dikenal sebagai Two Vowels Team – dua vokal berganding; vokal pertama sahaja berbunyi dan mengguna bunyi panjang dan vokal kedua tidak berbunyi. SENYAP, Zip mulut rapat-rapat!


Satu kelauran video yang sangat menarik “when two vowels go walking, the first one does the talking” (klik pada link di bahagian atas) yang dapat memberi gambaran dengan lebih jelas dan menyeronokkan mengenai peraturan vokal berganding ini. Kita lihat di bawah beberapa contoh dan minta anak anda meneka apakah bunyi yang dihasilkan oleh gandingan dua vokal-vokal ini;


 ā i,   ē a,   ē e,   ē i,   ī e,  


Perhatikan huruf-huruf konsonan /w/ dan /y/ yang mengambil peranan sebagai huruf vokal dalam kumpulan ini. Masihkah anda ingat dalam sesi pengenalan bunyi-bunyi huruf, kumpulan vokal terdiri dari huruf-huruf /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ dan kadangkala huruf /w/ dan /y/?


Mudah ya! Sekiranya anak anda dapat menguasai bunyi-bunyi panjang dari kumpulan ini, (sebutan nama huruf dalam abjad) dengan cekap mereka akan dapat mengenalpasti dan membaca beratus-ratus lagi perkataan baru dalam masa yang singkat.


Jangan lupa untuk membekalkan kepada mereka bahan latihan serta buku-buku cerita pendek mengenai topik Two Vowel Teams. Sila klik dan layari bahagian kanan blog ini untuk mendapatkan link-link yang menyediakan bahan-bahan tersebut, sebahagiannya diberi secara percuma kepada mereka yang belajar membaca bahasa Inggeris dari rumah. 


Sesi-sesi seterusnya kita buat latihan bunyi panjang Two Vowels Team menerusi slideshow. Guna slides untuk berlatih berulangkali supaya cekap dengan bunyi serta ejaan huruf panjang Two Vowels Team.


Seperti biasa, akan terdapat beberapa bunyi yang tidak langsung mengikut garis panduan Phonics seperti bunyi-bunyi dari kumpulan  diphthong / diftong, kumpulan-kumpulan oo, ea, ou  dan lain.


Bagi peringkat asas, kita sekadar tumpukan perhatian belajar bunyi panjang Two Vowels Team dahulu OK? Bunyi-bunyi lain yang terkeluar dari garis panduan Phonics ini, akan kita halusi dalam sesi-sesi yang akan datang.


RENUNGAN BERSAMA

HOMOPHONES

    SILENT E       TWO VOWELSbale                bail
hale               hail
lone               loan
made              maid
male               mail
mane               main
pale                pail
pane                pain
plane                plain
sale                sail
sole                soul
tale                tail
tide                tied
waste                waist
whale               wail

Owh Owh!

Bunyi sama, ejaan dan makna tidak sama. Mulai sekarang, anak anda sudah perlu mula membuka kamus untuk mengetahui erti-erti perkataan yang mereka belajar. Bagi memudahkan anak anda, bahagian terjemahan serta kamus bergambar juga telah saya sertakan di bahagian kanan blog ini.Selamat Membaca
      

No comments:

Post a Comment