Tuesday, February 8, 2011

Sound of ee / Two Vowels Team (SLIDES) - Bunyi ee / Vokal berganding / Digraf Vokal


BAB 5C  :  Bunyi ee / Vokal berganding / Digraf Vokal


Bunyi gandingan Two Vowels Team ee mengikut garis panduan phonics (Phonics rules) juga menghasilkan bunyi sama seperti bunyi ea Two Vowels Team; vokal pertama mengguna bunyi panjang (long sound e) iaitu bunyi sebutan nama huruf /e/ dan huruf vokal yang kedua tidak berbunyi.


Long sound ee - Two Vowel Teams slides
Bunyi panjang ee - gandingan Vokal ee

 
Latihan Tambahan mengguna ee Two Vowels Team;

Agree    bleed     breed     cheek     creep
Fleet     geese     greed     green     greet
Queen    sheep     sheet     sleep     speed     steel     steep     sweep     sweet     teeth

Beetle    breeze    cheeky    cheese    coffee
Freeze    needle    screen    settee     sleeve
Sneeze    speech    street    toffee    wheeze

Between    canteen    fifteen    succeed


Perkataan-perkataan yang mempunyai bunyi sama tetapi ejaan serta erti yang tidak serupa dinamakan Homophones/ homofons. Homofons datangnya dari bahasa Greek iaitu homo (sama) dan phone (suara). Kita lihat beberapa contoh yang melibatkan bunyi panjang e (long sound e) Two Vowels Team ea dan ee seperti di bawah:-

ea Vowels Team       ee Vowels Team

beat (pukul)              beet (sejenis ubi)

feat (pencapaian)        feet (kaki)

heal (sembuh)            heel (tumit)

leak (bocor)              leek (bawang perai)

meat (daging)            meet (jumpa)

peak (puncak)            peek (mengintai)

read (baca)              reed (sejenis buluh)

sea (laut)                see (lihat)

seam (jahitan)           seem (seolah-olah)

tea (teh)                tee (tempat letak bola golf)

team (pasukan)          teem (banyak/penuh)

weak (lemah)             week (minggu)Agak mengelirukan tetapi unik ya? Pada penghujung sesi ini, adakan latihan mengeja dan mencari erti perkataan dengan mengguna KAMUS supaya lekat dalam ingatan. Adakan aktiviti teka-teki dan permainan carian kata dan juga scrabbles/ shahiba, ini sangat diminati kanak-kanak. Sambil bermain sambil belajar!


Dengan banyak membaca mereka juga mudah akan mengenal vokal yang sepatutnya diguna dalam sesuatu perkataan. Latihan-latihan berkaitan Two Vowels Team ee boleh anda dapat dari laman-laman web Phonics seperti yang dibekalkan di bahagian kanan blog ini.


Selamat membaca.

1 comment:

  1. very interesting way to learn.. parents should help their children study at home using this blog tutorial

    ReplyDelete