Thursday, January 6, 2011

LONG VOWEL SOUND e and u / BUNYI VOKAL PANJANG e dan u - MAGIC / SILENT e - e AJAIB / SENYAP

PART 4eF: LONG VOWEL SOUND e and u
BAB  4eF: BUNYI VOKAL PANJANG e dan u
             MAGIC / SILENT e - e AJAIB / SENYAPHuruf /e/ dan huruf /u/ juga akan mengguna sebutan nama masing-masing, mengikut garisan peraturan Phonics Mr Magic e. Dibawah ini adalah beberapa contoh perkataan-perkataan mudah yang mengguna vokal panjang ē dan ū Magic e;

Smiley

Pet   Pete
Met   mete
Cub   cube
Cut    cute
Hug    huge
Tub   tube

Long e Magic e –  concede, impede, stampede, extreme, phoneme, supreme, scheme, theme, convene, gene, these, athlete, compete, concrete, deplete, discrete, eve, trapeze


Long u Magic e  cube, tube, spruce, crude, rude, huge, mule, rule, fume, June, prune, tune, dupe, excuse, fuse, use, cute, flute, mute


Pada peringkat awal, ada dari kalangan kanak-kanak yang rasa sukar untuk mengabung huruf panjang ū. Misalnya dalam perkataan cute dan flute akan kedengaran bunyi seperti ūh, oo atau ēw? Adakalanya bunyi menurun, adakalanya tinggi sikit! 


Memang huruf panjang ū agak mengelirukan juga.


Sebenarya huruf /u/ mempunyai beberapa bunyi (terdapat sedikit perbezaan) bila berganding dengan huruf-huruf konsonan tertentu. Kita telitikan bunyi-bunyi ini dalam sesi-sesi Beyond Phonics nanti.


Saya sentiasa mengguna ayat “kebiasaannya” bila membentangkan garis panduan Phonics. Ini adalah kerana terdapat perkataan yang akan lari dari garis panduan Phonics Magic e. 

Cuba anda sebut perkataan-perkataan dive, give, hive, live. Perkataan manakah yang tidak mengikut garis panduan Magic e?  Kenapa perkataan live mengguna bunyi pendek dan bunyi panjang?


  RENUNGAN BERSAMA  

Hūge

Huge maknanya sangat besar. 
Berapa berat agaknya ikan ini dan berapakah harga yang dijual diNegara Jepun?  Sotong terbesar yang pernah dijumpa  setakat ini.
Selamat membaca.

No comments:

Post a Comment