Thursday, November 11, 2010

BLENDS CLUSTERS (SLIDES) - GABUNG/MENCANTUM HURUF-HURUF KONSONAN KLUSTERS


PART 3ckA :    CONSONANT CLUSTERS (slides)


BAB 3ckA   :    GABUNGAN/CANTUMAN HURUF-HURUF KONSONAN


Sampai ke peringkat ini anak anda sudah dapat mengenal serta dengan yakin dapat membaca ayat-ayat pendek yang mengandungi perkataan-perkataan yang dibentuk mengguna bunyi pendek vokal,  mengikut corak susunan VKK, KVK, KKVK dan KKVKK.


Sesi seterusnya kita akan menambah lagi huruf-huruf konsonan klusters di bahagian pembukaan dan penutup perkataan. Gabungan klusters adalah deretan lebih daripada dua huruf konsonan yang dicantum dan tiap bunyi konsonan tersebut akan kedengaran. (KKKVK, KVKKK, KKKVKK dan KKVKKK). 

Latihan mengguna slides:

STRAWBERRIES

62 peratus bunyi yang terdapat dalam perkataan-perkataan bahasa Inggeris, datangnya dari kumpulan bunyi vokal pendek. Pastikan anak anda menguasai bunyi huruf vokal pendek dengan baik kerana, ini akan memudahkan mereka mengecam dan mengeja perkataan-perkataan bahasa Inggeris dengan selesa.
SELAMAT MEMBACA

No comments:

Post a Comment