Tuesday, November 30, 2010

"END BLENDS MIXED (SLIDES)" - GABUNG/PERBAGAI CAMPURAN HURUF-HURUF KONSONAN


PART 3ckE :    “ENDING BLENDS - SLIDES (mixed)”
BAB 3ckE   : 
    GABUNGAN PELBAGAI CAMPURAN 
                          HURUF-HURUF KONSONAN


Perlu ditekankan sekali lagi di sini semasa, pastikan bunyi asal kedua-dua konsonan DISEBUT dengan jelas. Ini kerana terdapat beberapa bunyi konsonan yang bunyi seakan sama. 

Sebut bunyi dengan jelas kerana ini akan memberi kesan semasa mengeja dan membaca perkataan-perkatan yang diberi; (ending blends)

ct,  lb,  ld,  lf,
lk,  lm,  ln,  lp,
lt,  pt,  ft,  st.

Gunakan slides di bawah ini untuk membantu dalam latihan mencantum dengan huruf-huruf vokal pendek, berulang kali sampai cekap!


Sambungan Slides gabungan huruf-huruf konsonan:

Selamat membaca.

No comments:

Post a Comment