Friday, November 19, 2010

PHONICS - ENDING BLENDS ng - SLIDES/SPELLING - (GABUNGAN KONSONAN ng)


PART 3ckC :    ng (SLIDES) ENDING BLENDS
BAB 3ckC   :  
ng (SLIDES) GABUNGAN HURUF-HURUF KONSONAN
Gabungan huruf konsonan /n/ + /g/
tidak menjadi masaalah bagi kanak-kanak yang sudah mahir membaca bahasa Malaysia, gabungan huruf konsonan /n/ + /g/ adalah sama dalam bahasa Inggeris. Contohnya  seperti bunyi yang terdapat dalam perkataan-perkataan (suku kata tertutup) abang, bising, sotong dan hidung.


Perbezaan hanya apabila dicantumkan dengan huruf-huruf vokal kerana,  bunyi huruf-huruf vokal dalam bahasa Malaysia tidak sama dengan bunyi vokal pendek bahasa Inggeris. 
Guna slides yang disediakan di sini (berulang kali sekiranya perlu) sehingga bunyi gabungan 'ng' dapat disebut dengan lancar dan licin.

SELAMAT MEMBACA.

No comments:

Post a Comment