Sunday, October 24, 2010

PHONICS - ă, ĕ, ĭ SHORT VOWELS (SLIDES) / VOKAL PENDEK ULANGKAJI

BAB 2R1 :    “SHORT VOWEL ă, ĕ, ĭ
                     VOKAL PENDEK ă, ĕ, ĭ 

Ulangkaji - Vokal ă, ĕ, ĭ 


(Slides Picasa ckata SHORT VOWELS a, e and I - sila klik bhgn kanan blog ini)

1.  Howjsay.com -  “A free online Talking Dictionary of English Pronunciation”. Untuk mendapat sebutan tepat dan betul.
2.  fonetiks.org - Untuk mendapat sebutan tepat dan betul
3.  Enchanted Learning's Little Explorer's Picture Dictionary - Kamus bergambar.
4.  Starfall.com – Latihan online
5.  Foniks.org – Latihan online
6.  Carlscorner.com – Buku-buku latihan, bahan membaca.
7.  Progressivephonics.com (short a, e dan i) - Buku-buku cerita. (Online serta muat turun)


Selamat membaca.

No comments:

Post a Comment