Friday, October 29, 2010

PHONICS - ŭ SHORT VOWELS (SLIDES) /VOKAL PENDEK


BAB 2U :    “SHORT VOWEL ŭ
VOKAL ŭ - PENDEK 


Payung adalah alat untuk berteduh, sebagai pelindung dalam cuaca hujan atau panas.  Ini adalah satu alat yang mudah untuk diingat jesteru itu kita guna “Ŭmbrella” (payūng) sebagai objek untuk dihubungkaitkan dalam pembelajaran bunyi pendek huruf vokal /u/.

 


With thanks to Rachel


Peraturan Phonics memberi garis panduan bahawa bunyi huruf vokal /u/ akan menjadi pendek sekiranya berada diantara dua huruf konsonan KVK, KVKK atau KKVKK. 


Walaubagaimana pun, terdapat beberapa perkataan yang tidak mengikut peraturan ini, misalnya;

  • bŭt, cŭt, hŭt, pūt
  • būll, dŭll, fūll, pūll
  • būsh, hŭsh, rŭsh, pūsh
ŭ - bunyi pendek huruf vokal /u/
ū – bunyi panjang huruf vokal /u/ (nama huruf)
  
LATIHAN MENGEJA 

(Slides Picasa ckata SHORT VOWELS ‘u’ - sila klik bhgn kanan blog ini)

Lain-lain Latihan Online
1.   Youtube – “Short ŭ Songs, blending short vowels”.
2.  Howjsay.com -  “A free online Talking Dictionary of
English Pronunciation”. Untuk mendapat sebutan tepat dan betul.
3.  fonetiks.org - Untuk mendapat sebutan serta latihan online.
4Enchanted Learning's Little Explorer's Picture Dictionary - Kamus bergambar.
5.  Starfall.com – Latihan online
6.  Foniks.org – Latihan online
7.  Carlscorner.com – Buku-buku latihan, bahan membaca.
8.  Progressivephonics.com - Buku-buku cerita. (Online dan muat turun)


Bagaimanakah (secara tradisi) “umbrella” (payung) dihasilkan? Gambar sumbangan oleh Puan Zeezaa – kunjungan ke Gudang pengusahaan “umbrella” di Chiengmai, Thailand. (visit to umbrella making factory Chiengmai, Thailand)

  • bagaimanakah agaknya mereka menghasilkan sebatang  “umbrella”?
  • selain digunakan untuk berteduh dari hujan dan panas, apakah lagi kegunaan-kegunaan “umbrella”?
  • cari perkataan yang mengguna vokal pendek berkaitan dengan “umbrella” seperti; sun, hot, wet, wind, under, mum, dad, picnic, bamboo, gum, sticks, cut, clips, dance, drinks, run, jump, hop, hid, bus, van, robber, swim, wed, king, brush, red, pink, yellow, black, orange dan banyak lagi yang dapat anak anda senaraikan. (aktiviti “listening, speaking, reading and writing” - sumbangan Puan Nik Faridah – Nigeria)


Selamat membaca.

No comments:

Post a Comment