Saturday, October 16, 2010

PHONICS - SHORT VOWELS/VOKAL PENDEK (and)PART 2A-6  :      ănd FAMILY
BAB 2A-6  :  KELUARGA ănd
 

Setakat ini anak anda sudah dapat mengeja dan membaca dengan selesa perkataan-perkataan pendek hasil cantuman bunyi huruf konsonan, vokal dan konsonan (KVK).

Seterusnya dengan menambah satu lagi bunyi huruf konsonan di hujung cantuman KVK, mereka akan dapat mengeja perkataan-perkataan yang mengandungi empat huruf (KVKK) dengan mudah.  Ikut langkah-langkah seperti berikut;

Pertama :        a + nan
Kedua     :                    an + d = and
Ketiga    :                             b + and = band

Mencantum Keluarga “and”


Aktiviti Menulis

           Aktiviti Mengeja

1.    Youtube videos di bawah tajuk blending short a.
2.    Carls corner
3.    Starfall.com
4.    Enchanted Learning's Little Explorer's Picture Dictionary.

Selamat membaca.

No comments:

Post a Comment