Tuesday, October 12, 2010

PHONICS - SHORT VOWELS/VOKAL PENDEK (am, an)


PART 2A-4  :   ăm FAMILY
BAB 2A-4  :     KELUARGA ăm
 
     Cantuman KVK

ăn FAMILY (KELUARGA ăn)
Ulangi aktiviti yang sama seperti yang dilakukan di atas, mencantum bunyi huruf vokal a (V) dan bunyi huruf konsonan n (K) untuk dijadikan satu perkataan KVK.
    
1.  Youtube videos di bawah tajuk blending short a.
2.  Enchanted Learning's Little Explorer's Picture Dictionary.

Selamat membaca.

No comments:

Post a Comment