Sunday, December 12, 2010

PHONICS: ‘gh’, ‘ph’ (SLIDES) CONSONANT DIGRAPH / DIGRAF (GABUNGAN KONSONAN)

BAB  3dE :       DIGRAF ‘gh’, ‘ph’  GABUNGAN KONSONAN


Consonant digraph - Gabungan konsonan /p/+/h/ dan /g/+/h/ adalah dari kumpulan digraf dan gabungan dua konsonan tersebut akan menghasilkan hanya satu bunyi, iaitu bunyi huruf konsonan /f/, seperti contoh perkataan-perkataan dibawah:

                Phonics,      physics,     photo,
                cough,        laugh,        tough


Selain dari bunyi huruf /f/, digraph ‘gh’ juga mengguna  bunyi huruf-huruf yang lain. Di bawah ini kita lihat contoh beberapa cara dan bunyi lain hasil gabungan huruf-huruf /g/ dan /h/;

   Bunyi huruf /g/                  :   ghost, ghastly
   Bunyi disenyapkan           :   high,  light
  

Diagraf ‘gh’ bila dicantum dengan dua huruf vokal  seperti gandingan huruf ‘ou’ akan menghasilkan beberapa bunyi lain lagi. (Topik ini akan telitikan dalam sesi “Beyond Phonics” yang akan datang).

Digraph ‘ph’, ‘gh’ slideshow
Latihan digraf ‘ph’, ‘gh’ (mengguna slides.)


Renungan bersama
Cough  -  Batuk


HAPPY READING

No comments:

Post a Comment