Saturday, December 18, 2010

PHONICS: sch, shr, thr (slides) Digraph Blends / Gabungan Digraf

BAB  3dI :  sch, shr, thr Gabungan Digraf


Apabila sudah menguasai bunyi dalam kumpulan blending, digraf, dan klusters, proses gabungan digraf dan trigraf akan menjadi mudah dan licin (smooth and automatic).


Bunyi-bunyi huruf dan sebutan mesti tepat dan jelas. Jangan tersilap sebutan bunyi blending misalnya,  flight (penerbangan) disebut fright (ketakutan), fly (terbang) tersilap sebut fry (goreng), lain maksud yang akan disampaikan nanti;


  • blending : 2 konsonan = 2 bunyi
  • digraf      : 2 konsonan = 1 bunyi
  • klusters    : 3 konsonan =  3 bunyi
  • gabungan digraph :    digraf + 1 konsonan = 2 bunyiGabungan digraf seperti ‘sch’ (gabungan huruf ini datangnya dari bahasa German), mengguna bunyi ‘sk’ (digraph blending), ‘sh’ dan ‘s’ (trigraf).  


Sekiranya anak anda masih sukar untuk mengenalpasti perbezaan jenis bunyi yang perlu diguna, (peringkat asas) cari saja objek atau perkataan-perkataan ringkas untuk membantu mereka misalnya;
 

School, school, school, sekolah, sekolah, sekolah..
Cepatkan sebutan awal perkataan sekolah, boleh dengar  bunyi ‘sk’? Ya.. Permudahkan cara penyampaian yang bersesuaian mengikut tahap penerapan individu!SLIDES : sch, shr, thr
Digraph blends/gabungan digraf

 
HAPPY READING!

No comments:

Post a Comment