Monday, December 13, 2010

PHONICS: 3 LETTERS COMBINATION (CONSONANTS) / GABUNGAN DERETAN 3 HURUF KONSONAN

PART 3dF:   PHONICS - 3 LETTER BLENDS  
BAB  3dF :   PHONICS - GABUNGAN 3 HURUF  


Bunyi hasil gabungan deretan 3 huruf boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan; 

1.  Consonant Clusters (blends) / Kluster (Gabungan) konsonan
Gabungan tiga huruf konsonan dimana bunyi tiga konsonan tersebut tetap kedengaran seperti dalam contoh: scr, spl, spr dan str. (slides sini)


2.   Digraph blends / Gabungan digraf
Gabungan digraf dan huruf konsonan (tiga huruf) yang menghasilkan dua bunyi seperti dalam contoh: chr, lph. nch, pth, sch, shr dan thr. (slides sini)


3.   Trigraph / Trigraf
 Gabungan tiga huruf dan hasil gabungan dengan hanya satu bunyi seperti contoh dalam: tch. dge dan igh (slides sini).


Kebiasaannya proses mengabung huruf mudah diserap oleh kebanyakkan kanak-kanak. Walaubagaimana pun terdapat juga mereka (slow learners) yang menghadapai kesukaran melakukan proses ini dengan licin dan lancar. Bantu mereka dengan penuh kesabaran, jangan mendesak. 


Guna cara dan bahan-bahan yang terdapat disekeliling anda, mengikut rentak “informal” tersendiri agar mereka faham apa yang ingin disampaikan.  Umpamanya semasa mengajar konsep bunyi gabungan konsonan dan trigraf,
  • anda boleh mengguna contoh seperti Milo, Nescafe, teh limau atau Teh susu yang siap diproses dalam paket “3 in 1”. Tiga bahan menjadi satu rasa! ataupun
  • Semasa menyediakan masakan ikan “sweet and sour”. Pedas, manis dan masam semuanya terasa... Itulah dinamakan ikan tiga rasa! Sama seperti kluster?

Sesi-sesi seterusnya kita akan adakan latihan mengguna slides, cuba memahami perbezaan antara sifat dan bunyi hasil gabungan deretan 3 huruf dalam kumpulan-kumpulan seperti;
  • kluster,
  • gabungan digraph dan
  • trigraf.

PERKEMBANGAN SISTEM PHONICS

Sistem phonics ini telah lama ujud. Layari internet untuk mendapat ringkasan sejarah - bila dan mengapa sistem ini mula diperkenalkan dan apakah reaksi orang ramai terhadap penggunaan sistem ini.


Saya sangat tertarik dengan perjuangan Puan Logan Loring (di sini)  dalam perkembangan dunia PHONICS. Pada tahun 1920 Puan Logan Loring mula mengguna kaedah PHONICS kerana ingin membantu anak-anak jiran dari kawasannya yang tidak tahu membaca (buta huruf).


Walaupun sistem ini terbukti membawa kesan yang positif, beliau dikritik hebat oleh pihak-pihak tertentu kerana sistem ini tidak sehaluan dengan kaedah penyampaian yang sedia ada pada masa itu. 


Sila baca seterusnya (muka surat 27 hingga 31) mengenai perjuangan Puan Logan Loring dan sumbangan beliau dalam perkembangan "membaca asas bahasa Inggeris melalui kaedah PHONICS";

Reading Made Easy
with
Blend Phonics for the First Grade

Lesson Plans and
Teacher’s Guide
Hazel Logan Loring
This publication is a project of the
Logan Institute for Educational Excellence
© 1980 by Hazel Loring


HAPPY READING

No comments:

Post a Comment