Saturday, December 11, 2010

CONSONANT PHONICS: DIGRAPH ‘wh’ / DIGRAF ‘wh’ (GABUNGAN KONSONAN)

PART 3dD:       CONSONANT DIGRAPH ‘wh’
BAB 3dD :        DIGRAF ‘wh’ – GABUNGAN KONSONAN

Sama seperti konsonan digraf ‘th’, bunyi gabungan konsonan ‘wh’ juga mengeluarkan hanya satu bunyi.

Dalam gambar ini, sila perhatikan bentuk mulut si kecil yang cuba meniup lilin itu!  Ya, begitu bentuk mulut bila menyebut perkataan yang bermula dengan digraf ‘wh’.
 
Cuba hembus dan telitikan sekali lagi. Hembusan bunyi digraf ‘wh’ lebih ke arah bunyi ‘hw’?... Latih berulang kali. (British English) Bilamana anak anda sudah menguasai bunyi ‘hw’ ini, mereka tidak akan keliru bila menyebut perkataan-perkataan yang bermula dengan  digraf ‘wh’.

Dari kalangan pendidik Phonics (American English) digraf  ‘wh’ lebih mudah lagi diperkenalkan dengan cara memisahkan sahaja bunyi ‘wh’ kepada dua bahagian, seperti dalam contoh perkataan-perkataan berikut; 
  1.   Contoh ‘wh’ dimana bunyi huruf /w/ sahaja kedengaran;

·      whip      when    whiz       what    
·      whisk     whiff     where    white
·      which    why      whack

  2.   Contoh ‘wh’ dimana bunyi huruf /h/ sahaja kedengaran;

·      who    whom    whose    whole

            Bunyi perkataan “whole” sama
             seperti bunyi perkataan“hole”.

AKTIVITI:  “LEARN TO SPEAK ENGLISH
Di bahagian kanan blog ini, di sertakan sudut “Learn to Speak English”, link kepada beberapa laman web yang menyediakan video-video bagi membantu anak anda mula belajar berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. 


Belajar mengguna video seperti ini dapat mengejapkan lagi sebutan dan intonasi, supaya anak dapat menyebut dan membaca dengan betul. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi agar anak dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat berdasarkan konteks dan situasi.

Sebagai contoh, laman web hugosite.com telah mengeluarkan 370 video-video pendek, memperkenalkan perkataan-perkataan kegunaan harian, misalnya; 
  • This is an apple 
  • What is this? 
  • This is an apple too 
  • This is a green apple. 
  • That is a red apple. 
  • Which apple is red and which one is green? 
  • The apples are on the table.
Saya yakin anak anda sudah fasih membaca ayat-ayat yang mengandungi bunyi-bunyi vokal pendek seperti di atas.  Adakan aktiviti ini tiap hari, MENGEJA, MEMBACA sambil belajar BERTUTUR dalam BAHASA INGGERIS...

Good Luck!

No comments:

Post a Comment